فرم شماره یک : برگه پذیرش و خلاصه ترخیص  ( فایل 1  - فایل 2 )

فرم شماره دو : برگ درمان با الکتروشوک ( فایل1  - فایل 2 )

فرم شماره سه : برائت نامه و رضایت نامه  - اجازه ترخیص با میل شخصی ( در موارد غیر اورژانس ) ( فایل 1  - فایل 2 )

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-12 12:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ