در جهت کمیته شورای تحول اداری که یکی از محورهای آن مستند سازی و بهبود فرایندها می باشد این بیمارستان در این راستا فلوچارت فرایندهای زیر را مستند نموده است .

فرایندهای بیمارستان در سال 90

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-1-30 14:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ