نتایج حاصل از ارتقاء چند فرایند برتر در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری 1396

 

فرایند ارائه خدمات ازمایشگاه:

 

- کاهش تعداد خطا در ارسال آزمایشات
- برسی دقیق تر آزمایشات بیماران
-افزایش رضایتمندی مراجعین و مشتریان
- کاهش زمان انجام کار
- بهبود شاخص های عملکردی بیمارستان

 اموزش به بیمار:

-   افزایش رضایتمندي بیماران
- کاهش زمان
- بهبود شاخص های ملی


معاینه زنان توسط ماما:

-        افزایش رضایت ذینفعان

-          کاهش زمان و کاهش مراحل انجام کار

-    بهبود شاخص های ملی و عملکردی
ارزیابی اولیه مددکاری:

- افزایش رضایت ذینفعان
- بهبود کیفیت خدمات
- کاهش مراحل انجام کار

        

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-5 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ