نام و نام خانوادگی : رامین یاری زاده

سمت : مدیر امور فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق

1 – كسب خبر ، اطلاعات و پيشرفت هاي بيمارستان و انعكاس آن به روابط عمومي دانشگاه به صورت منظم

2 – اطلاع رساني برنامه هاي عمرانی و بهسازی بخش های  بيمارستان از لحاظ کمی و کیفی به روابط عمومی دانشگاه

3 – برگزاری جلسات منظم كاركنان با رياست و  مديريت بيمارستان

4 – برنامه ريزي واقدام جهت انعكاس اهداف ، سياست ها ، برنامه ها و فعاليت هاي بيمارستان به پرسنل و روابط  عمومی مرکز به عنوان سخنگوی بيمارستان

5 – ايجاد و ارتقاء ارتباطات بيمارستان با معاونتهای مختلف در زمينه امور ذي ربط بيمارستان از قبيل ؛ معاونت درمان ،

پشتیبانی ، نیروی انسانی و ....

6 – تهيه و تدوين برنامه عملیاتی سالانه روابط عمومي

7 – سازماندهي ديدارهای عمومی پرسنل و مسئولين بيمارستان

8 – اطلاع رساني در خصوص سمينارها ، همايش ها ، كارگاهها ، مناسبتها ، دوره های آموزشي و مراسمات داخلي و خارجي

بیمارستان به پرسنل و روابط عمومی مرکز

9 – ارايه گزارش عملكرد از فعاليت های روابط عمومي بيمارستان به مقام ما فوق و روابط عمومي مركز

10 – نظرسنجي و اطلاع رساني به مخاطبان در خصوص اقدامات وفعاليتهای بيمارستان

11 – نظارت بر سيستم هاي اطلاع رساني بيمارستان از  قبيل : سيستم پيام ، سيستم پيچ ، بوردهاو ...

12 – نظارت و اطلاع رساني بر كليه اطلاعيه هاي داخلي و خارجي ، مكاتبات و بخشنامه هاي كه جنبه عمومي دارد .

13 - تهيه گزارش ، فيلم و عكس از برنامه های انجام شده و  نگهداری مستندات و ارسال آنها به روابط عمومي دانشگاه  بر اساس برنامه تنظيمی

14 - دريافت نظرات ، پيشنهادات وانتقادات كاركنان وارباب رجوع در زمينه هاي مختلف ، استفاده و بهره برداري مناسب ازآن  ارائه بازخورد مناسب  به مسئولين مرتبط

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-5 14:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ