نام و نام خانوادگی : خانم سمیه معلّمی

سمت : مسئول امور اداری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

گرفتن دستور نامه های وارده از مدیریت و ریاست بیمارستان

تنظیم ابلاغ جهت کارکنان مرکز

تنظیم اولیه و نهایی نامه های اداری

ارسال مراسلات اداری

بررسی وضعیت ورود و خروج پرسنل

نظارت بر اعلام وضعیت مرخصی کارکنان در پایان هر سال

صدور احکام ماموریت کارکنان

تشکیل جلسات مربوط به تحولات اداری

انجام کلیه مکاتبات اداری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-29 11:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ