نام و نام خانوادگی : نرگس زارعی

سمت : مدیر خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 – برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان                    

2 – شرکت فعال در نهادهای سیاست گذاری بیمارستان

3 – ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز

4 – رهبری و هدایت واحدهای زیربط در جهت تحقق اهداف سازمان

5 – تعیین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت مبتنی بر نیازها و در جهت تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به حفظ خط مشی های مرکز متبوع


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-27 11:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ