دفتر پرستاری

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

 

آقای عبداله میرآباد

 

سوپروایزر بالینی

 

آقای بهرام اختری


سوپروایزر بالینی

 

آقای مجید رستمی


سوپروایزر بالینی

 

آقای شهرام قبادی


سوپروایزر بالینی

خانم طاهره اکبری

سوپروایزر بالینی

 

خانم منا غضبان پور


سوپروایزر بالینی

 

 

دفتر پرستاری از طریق سوپروایزران، بر اساس برنامه از پیش تدوین شده در جهت ارائه خدمات پرستاری با کیفیت، واحدهای مختلف درمانی ( بخش ها و درمانگاه ها ) را نظارت و نتایج را کتباً به واحدهای مربوطه اعلام و بازخورد مناسب را ارائه می نماید.

 

در شیفت شب و روزهای تعطیل تمامی قسمت های بیمارستان تحت نظارت سوپروایزر بوده و در صورت نیاز به مدیر پرستاری و مدیریت کتباً گزارش داده می شود.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-6 8:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ