نام و نام خانوادگی : عبداله میرآباد                                                         

                                             
عبداله میرآبادحجت اله پرورش بهرام اختری
مجید رستمیشهرام قبادی فریبا محمودیطاهره اکبری

                              بهرام اختری 

                              مجید رستمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                              شهرام قبادی قبادی

                                                                                                                                                   طاهره اکبری


                              فریبا محمودی

                            حجت اله پرورش زمین


                            
سمت : سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

1 – همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای زیربط

2 – ایجاد هماهنگی بین  واحدهای زیربط

3 – تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری

4 – مشارکت در توزیع کارکنان و تنظیم برنامه

5 – چک برنامه و نظارت صحیح بر حضور و غیاب پرسنل

6 – تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها

7 – ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان ، کمک و حمایت از آنها

8 – ارزشیابی مستمر بخش ها

9 – کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات ، داروها و استوک و داروهای جعبه اورژانس

10 – ثبت حوادث ، وقایع غیر مترقبه و گزارش به مافوق


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-7 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ