شاخص ارزیابی 93


1 - شاخص
2 - شاخص ارزیابی
3 - جدول شماره 1
4 - جدول شماره 2
5 - جدول شماره 3
6 - جدول شماره 4


ضوابط صدور گواهی معادل تدریس


 1 - فرم دوره غیر حضوری
2 - شرایط صدور گواهینامه
3- ضوابط تدریس


موارد متفرقه :


افزایش اثربخشی
افزایش اثر بخشی 1
آموزش مداوم
ارزیابی 1
چک لیست آموزشی دوره ای سال 93
انتظامات
ارتیاط سامانه
قوانین
نتایج ارزیابی عملکرد
شاخص
نتایج ارزیابی
شركت كاركنان در دوره آموزشي راههاي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي و عروقي
دستورالعمل برگزاري دوره هاي آموزشي سال 93
برگزاري دوره آموزشي پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي عروقي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-19 9:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ