برگزاری جلسه مسئولین و معرفی بخش برتر و پیشنهاد دهنده برتر سه ماهه دوم سال


            در جلسه،ای که در تاریخ دوشنبه بیست و نهم آبان ماه به حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و دیگر مسئولین در سالن دفتر پرستاری


            برگزار گردیددر خصوص پیشنهادات ارائه شده، خانم فریبا رحیمی را بعنوان پیشنهاد دهنده برتر و بخش زنان یک را بعنوان بخش برتر سه


             ماهه دوم معرفی کردند. در همین زمینه به بخش زنان یک تندیس و به خانم رحیمی تقدیر نامه اهدا گردید.


 

 
 

برگزاری جلسه مسئولین و اهداء  تندیس به بخش مردان دو به عنوان بخش برترسه ماهه اول                                                                

          در جلسه ای که روز چهارشنبه بیست و هشتم  تیر ماه در بیمارستان  اعصاب و روان استاد محرری با حضور ریاست، مدیریت و مدیر دفتر پرستاری و دیگر مسئولین در سالن
         دفتر پرستاری مرکز برگزار شد. کمیته پیشنهادات بیمارستان، بخش مردان 2 را بعنوان بخش برتر سه ماهه اول  سال 1396 از نظر تعداد پیشنهادات ،معرفی کرده و در همین
           راستا تندیسی که از طرف این کمیته جهت بخش های برتر تهیه شده است به  این بخش  اهدا گرد
ید.


 

                                             تقدیر و تشکر از پیشنهادات مصوب و پیشنهاد برتر سال 1395 در جلسه مسئولین

           در جلسه ای  که روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه با حضور مسئولین محترم بیمارستان برگزار گردید، ریاست بیمارستان ضمن تشکر از کلیه
          پیشنهاد دهندگان محترم که با مشارکت خود در جهت رفع مشکلات بیمارستان ،خود را مسئول می دانند  از پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد مصوب داشتند
          بوسیله لوح و کارت هدیه تقدیر و تشکر بعمل آمد.

           گفتنی است از خانمها فریبا رحیمی کاشانی و آزاده حامدپور که بصورت مشترک پیشهاد آنها در کمیته اجرایی بیمارستان بعنوان پیشنهاد برتر شناخته شد
           نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد.27/2/96

 

 

 

پیشنهاد برتر کمیته در سال 1395

 

                                با نظر  کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان  در زمینه پیشنهادات  مصوب اجرا  شده و تاثیر آن بر ارتقای فرآیند ، پیشنهاد

                                                                       (( تغییر کارت ملاقات بیماران ))


             به عنوان پیشنهاد برتر انتخاب شد و از پیشنهاد دهندگان خانمها  فریبا رحیمی کاشانی و آزاده حامدپور تقدیر و تشکر بعمل آمد .
بخش برتر سه ماهه سوم کمیته پیشنهادات در سال 1395

                  با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ،واحد روانشناسی بیمارستان به عنوان واحد برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده

           در سه ماهه سوم شناخته شدند . در همین راستا از طرف ریاست ،مدیریت و مترون بیمارستان در جلسه بهبود کیفیت که با حضور کلیه مسئولین واحدها

          برگزار گردید ،از واحد نامبرده به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهداءگردید .  20/11/95

 

 

بخش برتر سه ماهه دوم کمیته پیشنهادات در سال 1395

1395-7-14             با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، بخش مردان پنج و واحد اداری این بیمارستان عنوان

           بخش برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده درسه ماهه دوم سال 1395 شناخته شدند. در همین راستا از طرف

          ریاست، مدیریت و مترون محترم بیمارستان در جلسه بهبود کیفیت که با حضور کلیه مسئولین واحد ها برگزار گردید،

          از واحدهای نام برده به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهداء گردید.14/7/95
  

 
بخش برترسه ماهه اول  کمیته پیشنهادات در سال 1395


          با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، واحد بهبود کیفیت  این بیمارستان به عنوان بخش برتر

          از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده درسه ماهه اول سال 1395 شناخته شد.در همین راستا از طرف ریاست ، مدیریت و

         مترون محترم بیمارستان در جلسه بهبود کیفیت که با حضور کلیه مسئولین واحد ها برگزار گردید،از واحد بهبود کیفیت

        بیمارستان به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهداء گردید.

 
 

 

 

 

 

تقدیروتشکراز پیشنهاد دهنده برترواعضاء کمیته پیشنهادات بیمارستان استاد محرری

1394-11-18

 

                    روز یکشنبه هجدهم بهمن ماه در جلسه ای که با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری و همچنین مسئولین واحدها برگزار
  
                 گردید بود از اعضاء کمیته پیشنهادات و پیشنهاد برتر بیمارستان با اهداء هدیه و لوح تقدیر قدردانی و تشکر بعمل آمد.

                 گفتنی است پیشنهاد برتر با عنوان تهیه دوچرخه ( به علت وسعت بیمارستان و جدا بودن بخشها از هم  جهت ارائه خدمات بهتر و سریع تر به بیماران)  توسط آقای

                دکتر نقشواریان ریاست محترم بیمارستان پیشنهاد گردیده بود.

 

 


                 قابل ذکر است بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری در ارزشیابی بیمارستانها رتبه دوم نظام پیشنهادات را به خود اختصاص داد.

 

 

 

 


بخش مردان 2 بیمارستان استاد محرری عنوان بخش برتر کمیته پیشنهادهای سه ماهه سوم سال 94 را کسب کرد


1394-11-18

               
      با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، بخش مردان2 به عنوان بخش برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده درسه ماه سوم

              

                 سال 1394 شناخته شد. در همین راستا از طرف ریاست و مدیریت محترم  بیمارستان در جلسه ای که با حضور مسئولین  واحد ها برگزار گردید ،از کلیه


               پرسنل بخش مردان2 به پاس این همکاری   و مشارکت  لوح تقدیر و تشکر اهداء گردید.
 

بخش زنان4 بیمارستان استاد محرری عنوان بخش برتر کمیته پیشنهادهای سه ماه دوم سال 94 را کسب کرد


1394-8-14


 

           

                   با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، بخش زنان 4 به عنوان بخش برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده

                 درسه ماهه دوم سال 1394 شناخته شد. در همین راستا از طرف ریاست و مدیریت محترم بیمارستان در جلسه بهبود کیفیت که با حضور کلیه

                  مسئولین واحد ها برگزار گردید، از کلیه پرسنل بخش زنان 4 به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهدا گردید .  


 

بخش مردان 2 بیمارستان استاد محرری عنوان بخش برتر کمیته پیشنهادهای سه ماه اول سال 94 را کسب کرد

1394-5-18

 

 

                     با نظر کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری ، بخش مردان 2 به عنوان بخش برتر از نظر تعداد پیشنهادهای ارائه شده درسه ماهه اول
 
                   سال  1394شناخته شد. در همین راستا از طرف ریاست و مدیریت محترم بیمارستان در جلسه بهبود  کیفیت که با حضور کلیه مسئولین واحد ها  برگزار گردید،

                 از کلیه پرسنل بخش مردان 2 به پاس این همکاری و مشارکت لوح تقدیر و تشکر اهداء گردید.


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-11 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ