پرسنل بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری به  لحاظ برخورداري از قدرت انديشه، خلاقيت و نوآوري بزرگترين سرمایه  سازماني محسوب مي شوند
چرا که همواره در جهت بهبود و پیشرفت سازمان و در نتیجه تعالی خویش گام برداشته اند .

امید است که همچنان با بهره گیری از اندیشه و نیروی فکرو قوه خلاقیت خود بتوانید در تصمیم گیری ها مشارکت کنید.  

امتیازات کسب شده در کمیته پیشنهادات بیمارستان استاد محرری :

  کسب رتبه اول در استان در سال 1395 در گروه مراکز آموزشی ، بیمارستان های استان و درمانگاه های تخصصی

  کسب رتبه اول در استان در سال 1394 در گروه مراکز آموزشی ،بیمارستان های استان و درمانگاه های تخصصی  کسب رتبه دوم درسال 1393 درگروه مراکز آموزش درمانی ، بیمارستان های شیراز و درمانگاه های تخصصی
   

 
کسب رتبه سوم در سال 1392 در گروه مراکز آموزشی درمانی،بیمارستان های شیراز و درمانگاه های تخصصی 


 
کسب رتبه پنجم
در سال 1391 در گروه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان های شیراز و درمانگاه های تخصصی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-11 12:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ