فراخوان کمیته درسال 95


((به گردش انداختن و به کار گرفتن اندیشه، هنر است ))
                       فراخوان 1  
 
با توجه به این که ایمنی بیمار یکی از اهداف استرتژیک بیمارستان می باشد لذا از همکاران محترم تقاضا می شود پیشنهادهای خود را در زمینه

                                       ایمنی بیماران از هنگام ورود به بیمارستان ، در بخش ها ، ایزوله و ... تا هنگام ترخیص
 

       در سایت ایده ثبت نمایند.


تاریخ ارسال پیشنهاد حداکثر تا تاریخ  31/3/95 می باشد

فراخوان 2


    با توجه به این که آموزش به بیمار در روند درمان نقش به سزایی داردلذا از همکاران محترم تقاضا می شود پیشنهادهای خود را در زمینه

                                             نحوه آموزش به بیمار و خانواده بیماران
 

   در سایت ایده ثبت نمایند . تاریخ ارسال پیشنهاد حداکثر تا تاریخ 31/6/95 می باشد فراخوان فرهنگی

         کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری در نظر دارد جهت
                      
                                                                                                            ارتقا  فعالیتهای فرهنگی

       در این بیمارستان از نظرات شما همکاران گرامی بهرمند گردد. لذا خواهشمند است راه حل های پیشنهادی خود را در زمینه فرهنگی

                از 1/4/95 لغایت 31/6/95 از طریق سایت ایده ارسال نمایید و از امتیازات آن بهرمند شوید.1/4/95

 


 فراخوان 3

   

                                                                                            (( برای انسانهای موفق بن بستی وجود ندارد ، می دانند یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت ))

 

                                                                                                                                 پیشنهادهای ارزنده شما                           

موفقیت همه ما

            نظر به چشم انداز بیمارستان در زمینه  ارائه خدمات مطلوب  به بیماران، برای داشتن  بیمارستانی با ارائه خدمات

بهترو همراه با کیفیت بیشتر ،  با توجه به امکانات و بضاعت بیمارستان  چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟!

محورهای ارائه پیشنهاد:

                      

                       موارد خلاقانه جهت بهبود کیفیت خدمت رسانی

               خدمات جدید مورد نیاز بیماران

 

                درمان های غیر دارویی

               توانمند سازی بیماران  

                                       

              ((تاریخ ارسال پیشنهاد از 1/7/95 لغایت 30/10/95 می باشد )(

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 9:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ