فراخوان کمیته درسال 95


((به گردش انداختن و به کار گرفتن اندیشه، هنر است ))
                       فراخوان 1  
 
با توجه به این که ایمنی بیمار یکی از اهداف استرتژیک بیمارستان می باشد لذا از همکاران محترم تقاضا می شود پیشنهادهای خود را در زمینه

                                       ایمنی بیماران از هنگام ورود به بیمارستان ، در بخش ها ، ایزوله و ... تا هنگام ترخیص
 

       در سایت ایده ثبت نمایند.


تاریخ ارسال پیشنهاد حداکثر تا تاریخ  31/3/95 می باشد
فراخوان 2


    با توجه به این که آموزش به بیمار در روند درمان نقش به سزایی داردلذا از همکاران محترم تقاضا می شود پیشنهادهای خود را در زمینه

                                             نحوه آموزش به بیمار و خانواده بیماران
 

   در سایت ایده ثبت نمایند . تاریخ ارسال پیشنهاد حداکثر تا تاریخ 31/6/95 می باشد 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-31 13:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ