فراخوان 1


((برای با ارزش بودن  باید به ارزش ها دست یافت ))

 

بیایید با هم فکر کنیم ...

برای دستیابی به ارزش های بیمارستان که سه مورد از آن در ذیل آمده

 چه راه حلی را پیشنهاد می کنید ؟ 

 

1- ایمنی بیمار ، مراجعین و کارکنان

2- مشتری محوری و حفظ اطلاعات ذینفعان

3- نشاط سازمانی و تعامل مثبت    

از همکاران محترم تقاضا می شود که  پیشنهادات خود را از تاریخ 1/2/96  لغایت   31/6/96   از طریق  سایت ایده  
به کمیته پیشنهادات بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری
 ارسال فرمایند .

آدرس سایت :Idea .sums.ac.ir

نظام پیشنهادات بیمارستان اعصاب وروان استاد محرری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-3 12:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ