منشور اخلاقي


شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

 

1-            اعتقاد ما برابري ارزش انساني همه مردمان و برابري حقوق طبيعي همه انسانها است، لذا تلاش خواهيم نمود تا با ايجاد فرصت برابر به جلب مشاركت همه كارمندان سازمان بپردازيم.

 

2-            ما عقيده داريم سرمايه منابع انساني، با ارزشترين منبع در جهت توسعه پايدار و فراگير و مشاركت بهترين عامل موثر در شكوفايي توانمنديهاي كاركنان و بهترين روش در زمينه اصلاح فرايندهاي سازمان مي باشد.

 

3-            ما بر اين باوريم كه ارائه پيشنهاد ، هديه اي ارزشمند از سوي پيشنهاد دهنده به مجموعه سازمان مي باشد.

 

4-            ماپاسخگوييسريع،شفاف،منطقيومستندبهپيشنهادهاراحقپيشنهاددهندگان مي دانيم.

 

5-            مامعتقديم اطلاع از وضعيت و نحوه بررسي پيشنهاد دريافتي و نيز مراحل اجراي پيشنهاد مصوب، از حقوق مسلم پيشنهاد دهنده است و در جهت اطلاع رساني دقيق و كامل وي تلاش خواهيم نمود.

 

6-            ما آموزش، راهنمايي و هدايت مراجعين در جهت تكميل و تصحيح ايده و پيشنهاد را از وظايف خود دانسته و در اين زمينه از هر گونه اقدام فروگذار نخواهيم بود.

 

 

7-            انعطاف پذيري و تحول گرايي از سياستهاي اصلي ما در روند بررسي افكار و ايده هاي خلاق كاركنان مي باشد.

 

8-            ما سعي خواهيم كرد تا نقاط ضعف و قوت فرايندهاي سازمان را به هنگام بررسي پيشنهاد ، به شيوه اي واقع بينانه مورد ارزيابي قرار دهيم.

 

9-            تلاش ما استفاده از كارشناسان و تيم هاي متخصص و مجرب و داراي روحيه تغييرپذيري در هنگام بررسي پيشنهادها مي باشد.

 

10-      ما همانگونه كه پاسخگو بودن را وظيفه خود مي دانيم، اعتراض به رد پيشنهاد را حق پيشنهاد دهنده دانسته و خود را در قبال آن مسئول مي شماريم.

 

11-      ما تلاش خواهيم نمود تا پيشنهاددهندگان از امتيازات و پاداش پيشنهادهاي پذيرفته شده در اسرع وقت برخوردار گردند.

 

 

12-      با توجه به اين جمله كه (هيچ كس حق ندارد يك ايده و پيشنهاد خوب را رد كند) ما تمامي تلاش خود را براي پذيرش و اجراي پيشنهادهاي سازنده و ارزنده كاركنان به كار خواهيم برد.

 

 

 

 

   

 

                                                         تهیه کننده : آ . حامدپور

                                        دبیر کمیته پیشنهادات بیمارستان استاد محرری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-12-8 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ