اعضای کمیته پیشنهادات بیمارستان استاد محرری 
  

نام و نام خانوادگی
 
 سمت  سمت در کمیته
 آقای دکتر مجتبی نقشواریان  ریاست بیمارستان
مسئول کمیته

 

آقای فرزاد همایونفر


مدیریت بیمارستان مدیر کمیته

آزاده حامدپور
 
ماما مسئول دبیر کمیته

خانم کمالی


مترون بیمارستان کارشناس کمیته

خانم فرهادی

مسئول بهبود کیفیت کارشناس کمیته

خانم معلمی

مسئول کارگزینی کارشناس کمیته

خانم محمودی

معاون مدیر کارشناس کمیته

آقای هوشیار

مسئول امور اداری کارشناس کمیته

آقای عبدالهی

مسئول حسابداری کارشناس کمیته

آقای فریدونی


مسئول روانشناسی کارشناس کمیته

آقای کرم زاده

مسئول تدارکات کارشناس کمیته

آقای قرقانلویی

مسئول اداره عمومی کارشناس کمیته

آقای یاری زاده

مسئول روابط عمومی کارشناس کمیته

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-13 12:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ