نام و نام خانوادگی : عبداله جمشیدی

سمت : مسئول انبار

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت بازرگانی

1 – بررسی اجناس موجود در انبار به نقطه سفارش و صدور برگ درخواست خرید

2 – تکمیل امضاء برگ درخواست خرید توسط مدیریت و مسئول امور مالی

3 – چک نمودن و تحویل گرفتن اجنس خریداری شده توسط واحد تدارکات

4 – مطابقت نمدن فاکتور با اجناس خریداری شده

5 – ارائه فاکتور به اپراتور و صدور رسید انبار و تایید آن توسط سرپرست  انبار

6 – مراجعه نمایندگان واحدها به انبار و ارائه درخواست به سرپرست انبار

7 – صدور حواله انبار و تکمیل امضاء

8 – تحویل اجناس به واحدها و بخش ها

9 – صورت برداری از اجناس موجود در انبار توسط انبار دار

10 - انبارگردانی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-4 13:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ