نام و نام خانوادگی : مصطفی عبدالهی فر

سمت : رئیس حسابداری

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

-سرپرستی عملیات حسابداری بیمارستان
-نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوطه به مراجع ذیصلاح
-حصول اطمینان از وصول درآمدهای بیمارستان از محل های مشخص شده توسط قانون
-نظارت بر نگهداری حساب بیماران سرپایی و بستری
-نظارت بر تهیه گزارشهای مالی ماهیانه و بیلان سالیانه بیمارستان

-نظارت بر صحت اسناد صادره اعم از هزینه و درآمد
-همکاری و تعامل با کلیه مسئولین بیمارستان در مورد امور جاری بیمارستان
-مغایرات و چک های صادره
-تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی بیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-22 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ