نام و نام خانوادگی : فریبا محمودی

سمت : معاون مدیر بیمارستان

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

شرح وظایف

- نظارت بر حسن انجام امور و خط مشی تعیین شده در واحدهای تحت نظارت

- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

- نظارت و رسیدگی مستمر به منظور کنترل فعالیت واحدهای تابعه

- مراقبت به منظور رعایت صحیح قوانین در واحدهای تحت سرپرستی

- پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستان اعم از پرسنل ، لوزم کار ، مواد داروئی و غذایی بر اساس پیشنهادهای واصله

- شرکت در جلسات - کمیسیون ها ، همایش ها و ... مربوط

- کنترل و نظارت بر تنظیم دفاتر مربوطه و اقدامات انجام شده

- تهیه و امضاء مکاتبات لازم

- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-8 15:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ