نام و نام خانوادگی : مجتبی نقش واریان

سمت : رئیس بیمارستان

مدرک تحصیلی : روانپزشک

شرح وظایف

- سرپرستی و نظارت مستقیم بر کادر درمانی و غیر درمانی از مجموعه تحت سرپرستی در تمام زمینه ها

- نظارت و رسیدگی مستمر بر امور درمان بیماران بیمارستان

- مراقبت از جهت رعایت صحیح قوانین و مسائل درمانی

- بازرسی مستمر به منظور کنترل پزشکان تحت سرپرستی

- شرکت در کنفرانس ها - سمینارها ، جلسات و ... به منظور آگاهی از وضع بهداشتی و درمانی

- گزارش عملکرد مستمر واحد تحت سرپرستی به مقامات بالاتر

- برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات درمانی به بیماران

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-8 15:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ