اطلاع رسانی در خصوص نحوه دسترسی بیماران و ولی قانونی ایشان به پزشکان معالجروزهای حضور در درمانگاه

روزهای حضور در بخش

نام بخش

                                  نام پزشک

شنبه

مردان یک (یک شنبه و پنج شنبه )

مردان یک

دکتر نقشواریان

دوشنبه

مردان پنج ( سه شنبه) ، مردان دو ( یکشنبه و چهارشنبه)

مردان پنج ، مردان دو

دکترافشاری

سه شنبه

مردان چهار  (یک شنبه)

مردان چهار

دکتر حبیبی

پنج شنبه

مردان سه(شنبه،سه شنبه،پنج شنبه)

مردان سه

دکتر قطمیری

چهارشنبه

مردان چهار(شنبه و چهارشنبه)مردان پنج(سه شنبه)

مردان چهار، مردان پنج

دکتر علوی

دوشنبه

مردان سه(شنبه،دوشنبه،چهارشنبه)

مردان سه

دکتر قرشی

شنبه

مردان هفت(سه شنبه ،چهارشنبه)مردان دو(شنبه،دوشنبه،سه شنبه)

مردان دو، مردان هفت

دکتر سیف سفری

یکشنبه

مردان یک(شنبه ،چهارشنبه)

مردان یک

دکتر بهرامی

هر روز

هر روز

زنان یک

دکتر ده بزرگی

 

 

 

روز ها ی حضور متخصصان مشاور

روز حضور در بیمارستان

تخصص

نام پزشک

یکشنبه ،دوشنبه ، چهارشنبه

قلب و عروق

دکتر کیانپور

چهارشنبه

پوست و مو

دکتر فریدون پور

سه شنبه

داخلی

دکتر اکبری

یک روز در ماه (سه شنبه)

زنان

دکتر بحرانی

یک شنبه و دوشنبه

ارتوپدی

دکتر گرامی

 

ساعات حضور متخصصین صبحها از ساعت 8:30 لغایت 13:00میباشد .

                                                             در صورت نیاز به تماس فوری با روانپزشک با داخلی 177 (سوپروایزر بالینی)تماس حاصل نمایید.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-18 13:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ