بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری                                        خط مشی

عنوان خط مشی:  حمایت از گروه های آسیب پذیرو جمعیت های در معرض خطر

نام واحد:

تاريخ بازنگري:

تاريخ بازنگري بعدي:

تاريخ آخرين ابلاغ :

شماره بازنگری:

كد:

حقوق گیرنده خدمت

12/10/95

12/10/96

95/10/25

2

PR-QP-03-02


بیانیه خط مشی:بیمارستان روش خود را در خصوص شناسایی گرو های آسیب پذیر شناسایی و تدوین ودر این زمینه به گیرندگان خدمت و همراهیان آنها اطلاع رسانی نموده و بر اساس آن عمل می نماید.

صاحبان فرایند و ذینفعان:کادر پرستاری،روانشناس،مددکار،ماما،روانپزشک و پزشک عمومی

فرد پاسخگو:   مسول حقوق گیرنده خدمت                 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی:مشاهده

تعاریف:گروه های آسیب پذیرو جمعیت در معرض خطر شامل:زنان باردار،سالمندان،بیماران بی سرپرست

پیوست:-

منابع و امکانات:ویلچر،برانکارد و میله های کنار دیوار

مستندات مرتبط:-

روش اجرا:

1-مسئولین واحدهای درمانی (بخش های بستری و سرپایی) جمعیت در معرض خطر نیازمند به خدمات مددکاری را به واحد مددکاری معرفی می نمایند.

2-پرستار،بهیارو کمک بهیار نسبت به ارائه خدمت متناسب با وضعیت ویژه ی فرد شناسایی شده آسیب پذیر اقدام می نماید.

3-روانشناس بخش نسبت به انجام مشاوره متناسب با بیماری و آسیب پذیر بودن بیمار اقدام می نماید.

4-مددکار :

ü      به  بخش های بستری مراجعه می نماید و افراد آسیب پذیر را که از طرف بخش به آنها اعلام شده را ارزیابی می نماید..

ü      مشاوره و راهنمایی لازم به فرد و خانواده گروه های آسیب پذیرجهت استفاده از خدمات بیمه ای،حمایت مراکز خیریه،بیمه های تکمیلی و دیگر مراکز حمایتی ارائه می نماید.

5- روانپزشک با توجه به سالمند بودن و یا بار دار بودن این بیماران دارو های با عوارض کمتر تجویز می نماید.

ü      جهت این بیماران بخصوص سالمندان و زنان باردار رژیم غذایی خاص را تجویز می نماید.

6- مامای بیمارستان به صورت مستمر بیمار باردار را معاینه می کند ودر صورت نیاز بیمار را جهت خدمات پاراکلینیکی اعزام می نماید.

7-مددکاری با خانواده بیماران باردار مرتب در تماس می باشد.

 
 

ü      در صورت بی سرپرست بودن بیمار ،وی را به مکان ارجاع دهنده با مجوز تحویل می دهد.

8-پرستار:

ü      در هنگام حمام گرفتن به بیمار کمک می کند.

ü      هنگام غذا خوردن بیمار ان را تحت نظر و در صورت نیاز در خوردن غذا به آنان کمک می نماید.

ü      در بدو ورود بیمار را با میله های کنار دیوار آشنا می کند(در راستای جلوگیری از سقوط بیمار)

ü      در صورت نیاز بیمار را با ویلچر و برانکارد جابجامی نماید.

9-مددکار بیمارستان جهت رفع مشکلات مادی و پرداخت هزینه های درمانی بیماران حمایت های لازم را انجام می دهد.

10-تدارکات بیمارستان صندلی و نیمکت در سالن های انتظار ،ساختمان اداری و محوطه بیمارستان را تهیه کرده است.

11-پرسنل تاسیسات نسبت به نصب آسانسور در ساختمان درمانگاه اقدام لازم را انجام داده اند.

 

منابع:تجارب بیمارستانیتهیه کنندگان:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

فرح قرشی

روانپزشک

نرگس زارعی

دبیر کمیته اخلاق پزشکی

شکوفه سیف سفری

روانپزشک

شقایق ضیائیان

حقوق گیرنده خدمت

منظر کمالی

مدیر خدمات پرستاری

مینا فرهادی

مسئول بهبود کیفیت

بتول مظفری

سرپرستار

مرضیه لطیفی

سرپرستار

تایید کننده:

ابلاغ کننده:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

شقایق ضیائیان

حقوق گیرنده خدمت

دکتر مجتبی نقشواریان

رئیس بیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-31 9:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ