بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری                                        خط مشی

عنوان خط مشی:   رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت

نام واحد:

تاريخ بازنگري:

تاريخ بازنگري بعدي:

تاريخ آخرين ابلاغ :

شماره بازنگری:

كد:

حقوق گیرنده خدمت

12/10/95

12/10/96

95/10/25

2

PR-QP-02-02


بیانیه خط مشی:بیمارستان روش خود را در خصوص حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت با رعایت مواردی همچون محفوظ داشتن فضا ی معاینه ،در زدن در هنگام ورود به اتاق مشاوره

صاحبان فرایند و ذینفعان:کادر پرستاری،پزشک

فرد پاسخگو:  سوپروایزر بالینی                          نحوه نظارت بر اجرای خط مشی:مشاهده

تعاریف:پروسیجر:کاری که دارای مراحل اجرایی متعدد است به گونه ای که با اتمام هر مرحله گام مشخص بعد امکان پذیر می باشد

پیوست:-

منابع و امکانات:پاراوان،گان،ملحفه

مستندات مرتبط:-

روش اجرا:

1-پرستار بخش جهت انجام هر پروسیجری اول آگاهی لازم را به بیمار می دهد.

ü      پاراوان اطراف تخت بیمار قرار می دهدو یا بیمار را به اتاق ویزیت راهنمایی می نماید.

ü      افراد غیر از تیم درمان و یا افرادی که حضورشان در زمان معاینه لازم نباشد را از اتاق خارج می نماید.

ü      در طول مدت دریافت خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی بر اساس تامین امنیت بیمار فقط نواحی از بدن که لازم باشد را در معرض دید قرار می دهد.

ü      نواحی دیگر بدن را با ملافه یا گان تمیز می پوشاند.

2-مسئول بخش در هنگام ارائه خدمات به بیماران (به ویژه بانوان)از پرسنل همگن کمک می گیرد(البته استفاده از پرسنل همگن نباید مانعی برای کمک رسانی فوری به گیرنده خدمت و مصدومین باشد)

3-پرستاران در واحد شوک درمانی مناطقی از بدن بیمار که در مراحل تشخیصی و درمانی نیاز به مداخله ندارد با گان می پوشانند.

4-پرستار (همگن)بخش در معایناتی که بر حسب ضرورت و یا در مواقع اورژانس توسط افراد غیر همگن انجام می شود تا اتمام اقدام درمانی و یا ویزیت در کنار بیمار می ماند.

 

منابع:تجارب بیمارستان


تهیه کنندگان:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

فرزاد همایونفر

مدیر بیمارستان

منظر کمالی

مدیر پرستاری

فرح قرشی

روانپزشک

نرگس زارعی

دبیر اخلاق پزشکی

شکوفه سیف سفری

روانپزشک

بهرام اختری

سوپروایزر بالینی

شقایق ضیائیان

حقوق گیرنده خدمت

فریبا رحیمی

سرپرستار

حمیده کاظمی

سرپرستار

مرضیه لطیفی

سرپرستار

تایید کننده:

ابلاغ کننده:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

شقایق ضیائیان

حقوق گیرنده خدمت

دکتر مجتبی نقش واریان

ریئس بیمارستان

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-31 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ