بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری                                        خط مشی

عنوان خط مشی:  راهنمایی و هدایت گیرنده خدمت در سطح بیمارستان

نام واحد:

تاريخ بازنگري:

تاريخ بازنگري بعدي:

تاريخ آخرين ابلاغ :

شماره بازنگری:

كد:

حقوق گیرنده خدمت

12/10/95

12/10/96

95/10/25

2

PR-QP-01-02
بیانیه خط مشی:راهنمایی صحیح و به موقع گیرنده خدمت و حمایت از برنامه های ارتقاء سلامت  جامعه از طریق آموزش عمومی و اطلاع رسانی ،برقراری ارتباط صمیمانه و محترمانه با مراجعین و بیماران،افزایش رضایتمندی مراجعین با توجه به پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سوالات بیماران

صاحبان فرایند و ذینفعان:پرسنل بیمارستان

فرد پاسخگو:  سوپروایزر بالینی                                 نحوه نظارت بر اجرای خط مشی:مشاهده و مستندات

تعاریف:-

پیوست:-

منابع و امکانات:واحد اطلاع رسانی،کتابچه راهنمای مراجعین،بروشورهای آموزشی،تابلوی ارائه خدمات،تابلوهای راهنما،خطوط راهنما،لمینت تعرفه ،لمینت منشور حقوق بیمارو لمینت فرایند شکایات

مستندات مرتبط:-

روش اجرا:

1-مسئول حقوق کیرنده خدمت تابلوی ارائه خدمات بیمارستان را در جلوی درب ورودی بیمارستان نصب کرده است.

2-واحد اطلاع رسانی بیمارستان :

ü      مراجعان را با خطوط راهنما آشنا می کند و ایشان را به مکان مورد نظر راهنمایی و همچنین با واحد شکایات آشنا و فرم های نظر سنجی را در اختیار ایشان قرار می دهد.

ü      قوانین و مقررات ساعات ملاقات در بیمارستان را به اطلاع مراجعین می رساند.

ü      مراجعان را با فرایند پذیرش آشنا می نماید.

ü      بروشورهای مورد نیاز مراجعان و بروشور های  بیماریها ی شایع اعصاب و روان را در اختیار مراجعان قرار می دهند.

ü      مراجعان را با مفاد منشور حقوق بیمار آشنا می نماید.

ü      به سوالات مراجعین پاسخ می دهد.

3-مسئول مدارک پزشکی :

ü      در راستای تکمیل اطلاع رسانی در صورت نداشتن کتابچه راهنمای مراجعان را در اختیار مراجعین قرار می دهد.

ü      در رابطه با پرسش های دیگر مراجعان که ممکن است در کتابچه قید نشده باشد به مراجعان اطلاع رسانی می کند.

4-واحد آموزش کلامی:

ü      تابلوی راهنمای واقع در درمانگاه ،جهت آگاهی از نوع  بیمه ها،روزهای راند روانپزشکان به مراجعین اطلاع رسانی می نماید.

 

 

ü      لمینت نصب شده تعرفه ها در واحد صندوق ، پذیرش و درآمد را به اطلاع مراجعان می رساند.

ü      در خصوص هزینه ها مطابق با طرح تحول سلامت بوسیله ی بنر اطلاع رسانی کرده است.

8-مسئول بخش یا پرستار مسئول شیفت :

ü      بروشور قوانین و مقررات بخش را به همراهان تحویل می دهد.

ü      بروشورهای آموزشی مربوط به بیماری موردنظر را در اختیار همراه بیمار جهت آگاهی قرار می دهد.

ü      در هنگام پذیرش، بیمار را با قسمت های مختلف بخش آشنا می نماید.

ü      روز های ویزیت و حضور روانپزشک در بخش را به خانواده بیمار اطلاع رسانی می نماید.

9-روانشناس و پرستاربخش در طول دوران بستری آموزش های لازم را به بیمار می دهد.

10-پرستار یا روانشناس بخش این اطمینان را به همراه می دهدکه در صورت هرگونه سوال در ارتباط با سیر و درمان بیمارمی تواند با بخش تماس بگیرد.

منابع:تجارب بیمارستانی

تهیه کنندگان:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

فرزاد همایونفر

مدیر بیمارستان

مینا فرهادی

مسئول بهبود کیفت

منظر کمالی

مدیر پرستاری

محمد رضا محمدنژاد

مسئول حفاظت فیزیکی

نرگس زارعی

دبیر کمیته اخلاق و سوپروایزر

آقای فریدونی

مسئول روانشناسی

شقایق ضیائیان

حقوق گیرنده خدمت

افسانه بیدمشک

سرپرستار

تایید کننده:

ابلاغ کننده:

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

شقایق ضیائیان

حقوق گیرنده خدمت

دکتر مجتبی نقشواریان

رئیس بیمارستان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-31 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ