در سال 1380 دولت به منظور متحول نمودن ساختار سازمان هاي دولتي و زمينه سازي براي خدمت بيشتر اين سازمان ها طرحي با عنوان " تحول اداري " تدوين نمود كه اين طرح شامل هفت برنامه اصلي به شرح زير جهت ايجاد تحول در نظام اداري بود كه توسط سازمان و مديريت برنامه ريزي وقت طي نامه شماره 20065/105 مورخ 19/11/1380 به دستگاه هاي دولتي ابلاغ گرديد:
الف- برنامه منطقی نمودن اندازه دولت .
ب- برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت .
ج- برنامه تحول در نظام های مدیریتی .
د- برنامه تحول در نظام های استخدامی .
هـ- برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت .
و- برنامه اصلاح فرآیندها ، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری اداری .
ز- برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری .
 
در دنياي امروزي مهمترين اصل تحول در سازمان ها مشتري مداري و حفظ ارزش و كرامت مردم و جوابگو بودن به آنان به عنوان يك وظيفه است. لذا برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری به عنوان يكي از مهمترين و مؤثرترين اين برنامه ها شناخته شد . اين برنامه كه با نام طرح تكريم ارباب رجوع و در راستاي سياست مردم سالاري دولتي ابلاغ شده، مي تواند نقطه عطفي در جهت جبران آنچه مي بايست از سالها قبل، پياده شود، باشد چرا كه اگر به مثابه بسياري از طرح هاي پيشين با شيوه هاي ناصحيح و با سطحي نگري با آن برخورد شود، نه تنها جبران مافات ننموده و نگرش مردم و ارباب رجوع را نسبت به دولت و دولتمردان تغيير نمي دهد، بلكه زخم هاي گذشته ايشان را عميق تر نموده و موجبات دلسردي آنها را فراهم مي آورد بنابراين دولت با به اجرا در آوردن اين طرح به دنبال مقاصد زير بوده است: 

۱- آشنائي مردم با وظائف و مسئوليتهاي دستگاهها و سازمانهاي دولتي
۲- آگاهي مردم از نحوه و مراحل انجام کارها
۳- آشنائي مردم با قوانين و مقررات مربوط به فعاليت ها
۴- بوجود آوردن محيطي جهت بيان نظرات و پيشنهادها و احيانا شکايات مردم
۵- استفاده از نظرات مردم و کارشناسان جهت اصلاح روشهاي انجام کار
۶- افزايش اثر بخشي و کارائي در سازمانها
۷- کسب رضايت ارباب رجوع از سازمانها

پيام نوروزي مقام معظم رهبري و اعلام سال ٨٤ به عنوان سال پاسخگويي به مردم از سوي ايشان، موضوع طرح تكريم و تحقق واقعي آن را پررنگ تر از گذشته كرد و وظايف سازمانها و دستگاه هاي دولتي را نيز سنگين تر نموده است . زماني رضايت مردم و ارباب رجوع به دستگاه هاي اجرايي حاصل مي آيد كه هر يك از آنها راه هاي رسيدن به هدف را هموار ساخته باشند و آنچه باعث موفقيت برخي سازمان ها در پياده سازي طرح تكريم گرديده است، در درجه نخست اعتقاد كامل به نقش و جايگاه مشتري و ارباب رجوع در بقاء و تداوم كاري سازمان است و درجه بعد ايجاد ساختار سازماني برمبناي مشتري مداري و مشتري محوري مي باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-10 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ