نام و نام خانوادگی : بتول مظفری

سمت : سرپرستار

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

بخش مردان 3 ، بخش حاد بیماستان اعصاب و روان شیراز است .

تعداد پرسنل : 17 نفر ( پرستار : 9 نفر/ بهیار : 4 نفر / کمک بهیار : 4 نفر )

تعداد تخت : 43 عدد

فعالیت هایی که در بخش صورت می گیرد به صورت مختصر در ذیل آمده است :

1 – مددجویان بعد از پذیرش در بخش  ، مصاحبه روانشناسی و پرستاری می شوند و به بخش هدایت می شوند .

2 – راند روانپزیک با حضور پرستار و روانشناس صورت می گیرد .

3 – در طی روز رفتار بیماران توسط روانشناسان و پرستاران مشاهده  و در پرونده مددجو گزارش و ثبت می شود .

4 – داروها بعد از ویزیت تهیه و توسط پرستار به بیمار داده می شود و در صورت داشتن عوارض دارویی گزارش می گردد .

5 – جدا کردن مددجویان پرخاشگر از سایر مددجویان و نظارت بر مددجویان بدحال .

6 – گروه درمانی و روان درمانی توسط روانشناس صورت می گیرد .

7 – ورزش درمانی و کاردرمانی توسط کاردرمان و پرستار در بخش کاردرمانی جهت مددجویان انجام می گیرد .

8 – شوک درمانی : در صورت تجویز روانپزشک مددجویان روزهای فرد به بخش ECT فرستاده می شوند .

9 – خانواده درمانی :در صورت نیاز مددجویان ، با هماهنگی مددکار اجتماعی خانواده به بخش دعوت می شوند و با حضور روان شناس ، در صورت نیاز روانپزشک و مسئول بخش خانواده درمانی صورت می گیرد .

10 – مددجویانی که دارای مشکلات جسمی می باشند توسط پزسک عمومی ویزیت ، و در صورت نیاز توسط متخصصین داخلی ویزیت می شوند .

11 – در صورت بروز مشکلات جسمی برای مددجویان ، مددجو توسط پرستار به مراکز درمانی دیگر اعزام می شود و در صورت غیر اورژانسی بودن از طریق مددکار به خانواده اطلاع داده می شود و مددجو توسط خانواده به مراکز درمانی دیگر فرستاده می شود .

12 – اراس لآزمایش ، گرفتن نوار قلب و اقدامات رادیلوژی در صورت تجویز پزشک انجام می شود .

13 – گرفتن علائم حیاتی ، بررسی بیمار از نظر داشتن وسایل خطرناک ، نظارت بر تغذیه و غداخوردن مددجویان ، نظارت بر بهداشت و نظافت مددجویان ، آموزش داده به مددجویان و بردن مددجویان به هواخوری هر روز توسط پرسنل بخش صورت می گیرد .

14 – سرگرمی های موجود در بخش :

پینگ پونگ ، والیبال ، فوتبال ، شطرنج ، بدمینتون ، کتاب ، سی دی فیلم و موسیقی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-4 13:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ