نام و نام خانوادگی : مریم دوکوهکی

سمت : سرپرستار

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل بخش 17 نفر (شامل 5 نفر پرستار ، 5 نفر بهیار و 7 نفر کمک بهیار ) می باشد که از بیماران مراقبت می کنند .این بخش با تعداد 42 بیمار که اکثریت آنها عقب مانده ذهنی و اسکیزوفرن می باشند شامل دو سالن A و B است که در سالن A بیمارانی بستری هستند که کنترل روی ادرار و مدفوع خود دارند و سالن B بیمارانی هستند که کنترلی ندارند . هر دو گروه بیمار دو بار در هفته و طبق نیاز حمام داده می شوند . یکبار در هفته ویزیت روانپزشکی و طبق نیاز ویزیت جسمی می شوند و داروها طبق دستور به بیماران داده می شود . یکبار در هفته آرایشگر موها و ریش آنها را کوتاه می کند  و ناخن توسط پرسنل کوتاه می گردد . یکبار در هفته علائم حیاتی چک می شود بجز بیماران مشکل دار که طبق دستور چک می شود .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-4 14:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ