نام و نام خانوادگی : مژگان محمد پور

سمت : مسئول مددکاری

مدرک تحصیلی : کارشناس مددکاری اجتماعی

پرسنل فعال در مددکاری : 2 نفر

1 – هماهنگی با پذیرش در ارتباط با معرفی بیماران با توجه به مسائل درمانی ، مسائل اقتصادی و یا عدم همکاری بعضی بیماران که قبلا در این مرکز بستری شده اند .

2 – راند با گروه درمان ( روانپزشک – مددکار – پرستار – روانشناس )

3 – ارائه مشاوره و مصاحبه به منظور دریافت اطلاعات لازم در مورد مشکلات بهداشتی – درمانی ، اجتماعی ، روانی – خانوادگی و ...

4 – مراجعه روزانه به بخش های مختلف بیمارستان و هماهنگی با تیم درمان جهت برطرف شدن مشکل بیمار بستری

5 – مذاکره با مسئول بیمارستان در مورد بیماران و مددجویان و ارائه اطلاعات مورد نیاز به منظور کمک به حل مشکلات بیمار

6 – پی گیری های قانونی بیمار ( دادگاهی ، پزشکی قانونی ، بهزیستی و ... )

7 – بازدید منزل طبق صلاحدید روانپزشک معالج

8 – همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی دانشجویان مددکاری در رابطه با فعالیت های مددکاری در بیمارستان

9 – تهیه گزارش از وضعیت اجتماعی ، اقتصادی بیماران بر حسب درخواست رئیس ، مدیر و یا روانپزشک معالج بیمار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-4 14:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ