نام و نام خانوادگی : فریبا زندی

سمت : مسئول داروخانه ، انبار دارویی و تجهیزات مصرفی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

1 – تهیه داروهای مورد نیاز بیماران بستری و سرپایی بیمارستان

2 – تهیه داروهای بیماران بلاصاحب بیمارستان که اغلب داروهای جسمی می باشد

3 – انجام تبادلات دارویی به منظور جلوگیری از تاریخ انقضاء داروها

4 – چک و کنتذل مصرف داوری بخش ها بصورت ماهانه

5 – اخذ گزارش عوارض دارویی از بخش ها و انعکاس به معاونت دارو و درمان طبق فرم های ADR

6 – کنترل عوارض دارویی

7 – تهیه کلیه تجهیزیات مصرفی بخش های بستری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-4 14:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ