نام و نام خانوادگی : ارازمراد ارازی

سمت : مسئول آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : دکترای آزمایشگاهی

آزمایشگاه بیمارستان اعصاب و روان شیراز مجهز به دستگاههایی چون سل کانتر ، اتوانالایزر ، فتومتر ، اسپکتو فتومتر ، فیلم فتومتر ، اتوکلاو ، بن ماری 37 درجه ، میکروسکوپ دوچشمی و سایر لوازم مربوط به آزمایشگاه بوده و توانایی انجام کلیه آزمایشات تخصصی و روتین را دارا می باشد و شامل بخش های پذیرش بیمار ، خونگیری ، هماتولوژی ، بیوشیمی ، سرولوژی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، میکروب شناسی و تجزیه ادرار می باشد . آزمایشگاه این بیمارستان در بخش آموزش به پرسنل و کنترل کیفی و مستند سازی و نیز سایر بخش های درون بیمارستانی و کنترل کیفی خارجی که توسط انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی که سالانه سه بار برگزار می شود ، شرکت دارد.

نیروهای مشغول به کار در این آزمایشگاهی به قرار زیر می باشد :

کارشناس آزمایشگاه : 2 نفر      کاردان آزمایشگاه : 1 نفر        مسئول فنی : 1 نفر

شرح وظایف مسئول فنی و نیز اختیارات وی :

1 – ارائه کلیه اطلاعات درخواست شده توسط سیستم نظارت بر امورآزمایشگاه ها در هر زمان به مسئول مربوطه

2 – مسئولیت تمامای فعالیت های تخصصی و پشتیبانی انجام شده در آزمایشگاه

3 – تقسیم کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه پرسنل و تعیین جانشین برای تمامی فعالیت ها

4 – اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی صلاحیت عملکرد کارکنان

5 – نظارت بر عملکرد کیفی پرسنل در سطوح کاری مختلف

6 – نظارت بر فعالیت های کنترل و نگهداری و ارزیابی کیفیت عملکرد تجهیزات

7 – اطمینان از تامین ایمنی کارکنان در برابر خطرهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی

8 – نظارت بر فعالیت های قبل از انجام آزمایش

9 – نظارت بر روند انجام آزمایش

10 – نظارت بر فعالیت های پس از انجام آزمایش و کنترل برگه گزارش نتایج

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-4 14:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ