در صورت اعتراض به پاسخ شکایات می توانید به واحدهای زیر واقع در بلوار زند – ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه نمایید :

  • اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات واقع در طبقه هفتم دانشگاه
  • واحد تحول اداری دانشگاه در طبقه سوم دانشگاه
  • مرکز پایش مراقبت های درمانی واقع در طبقه پنجم دانشگاه
  • اداره نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی واقع در طبقه پنجم دانشگاه
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-26 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ